Wat komt er kijken bij fraude- of integriteitsonderzoek?

Fraudeonderzoeken zijn bedoeld om te achterhalen welk gedrag heeft plaatsgevonden, door wie en hoe. Vaak wordt er onderscheid gemaakt tussen fraudeonderzoek en integriteitsonderzoek. Terwijl fraudeonderzoek vrijwel altijd een financieel aspect bevat, heeft het integriteitsonderzoek veelal betrekking op bijvoorbeeld ongeoorloofde (verschijning van) belangenverstrengeling, cliëntelisme of machtsmisbruik. Wanneer er op redelijke feitelijke basis aangenomen kan worden dat er fraude heeft plaatsgevonden en een wet, regelgeving of bedrijfsbeleid is geschonden, kan onafhankelijk onderzoek bijdragen om fraude aan te kaarten.

Bij dit soort onderzoek is het van belang dat er precies geïdentificeerd wordt wat er achterhaalt moet worden. Integriteitsonderzoek laten uitvoeren door onafhankelijk bureau kan ervoor zorgen dat de transparantie van het onderzoek gewaarborgd wordt. Vaak wordt de reikwijdte van het onderzoek ook afgebakend om onder andere onschuldige mensen te beschermen. Het hebben van een duidelijk afgebakende reikwijdte houdt het fraudeonderzoek niet alleen op schema, maar zorgt er ook voor dat het eerlijk en precies blijft.

Het afnemen van interviews neemt een belangrijke rol in tijdens integriteitsonderzoek. Experts zoals forensische accountants en datawetenschappers kunnen helpen om erachter te komen hoe de fraude is gepleegd. Daarbij worden vaak ook collega’s, vrienden en familie van de verdachte geïnterviewd, om het motief, achtergrond en andere informatie te verzamelen die de bewering bevestigt of juist tegenspreekt. Hoewel het soms ingewikkeld kan zijn om kennissen van de verdachte over te halen om deel te nemen aan een dergelijk onderzoek, hebben werknemers bij (semi-) publieke instanties hebben in veel gevallen een verklaring/protocol getekend. Dit houdt in dat zij verplicht zijn om mee te werken aan een onderzoek naar bijvoorbeeld fraude- en integriteitsmeldingen. Wanneer alle puzzelstukjes bij elkaar zijn geplaatst, wordt gewoonlijk de verdachte als laatste geïnterviewd.

Als er vastgesteld is dat er fraude heeft plaatsgevonden, moet er gerapporteerd worden aan de juiste autoriteiten of regelgevers om het proces van een formeel strafrechtelijk onderzoek te starten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *